| “บรรยากาศการประชุม IPCC & TARC: องค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและของไทย”
Get Adobe Flash player
 
 
Home>gallery