Books

2558-17-06 [383] viewed
หนังสือเผยแพร่ประกอบเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย คุณศุภกร ชินวรรโณ

 
หนังสือเผยแพร่ประกอบเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 4
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
ผู้เขียน:
ศุภกร ชินวรรโณ
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2557
 

     หนังสือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นโครงการสร้างอค์ความรู้ เพื่อการปรับต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง

 

Download ==>

 

ที่มา : http://www.measwatch.org

Last Update : 10/07/2015 06:43:00 viewed.
blog comments powered by DisqusPowered by Disqus
 
Home>DETAIL