1 climatechange.jgsee.org

NEWS

Update Date:2019-09-06 14:34:43 Viewed:[24]

เวลากำลังนับถอยหลัง ยูเอ็นเตือนชาวโลกให้เร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนสาย

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังกลายเป็นแนวหน้าสมรภูมิโลกร้อน นักวิชาการนานาชาติกล่าวย้ำให้ทุกประเทศขยับเป้าหมายลดโลกร้อนตามภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ก่อนกรุงเทพฯจะจมทะเล

นาย Ovais Sarmad รองเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) กล่าวในที่ประชุม Asia Pacific Climate Week เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาว่าแม้ว่าประชาคมโลกกำลังเร่งดำเนินนโยบายตามกรอบเป้าหมายการควบคุมก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มแข็ง แต่จากการคาดการณ์ของ UNFCCC พบว่า แม้ทุกประเทศจะสามารถดำเนินการตามกรอบเป้าหมายลดโลกร้อนในปัจจุบันของตนได้ แต่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะยังพุ่งไปถึง 3 องศาเซลเซียส สูงเกินกว่าที่ระบบนิเวศของโลกจะรับไหว

บรรยากาศเวทีประชุมโลกร้อน Asia Pacafic Climate Week ที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา

 

ดังนั้นนาย Ovais จึงย้ำว่าประชาคมโลกจะต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนให้เร็วที่สุด เพราะจากการประมาณการณ์ของ UNFCCC เมื่อปลายปีที่แล้วพบว่า เรามีเวลาในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิอากาศโลกเพียงราว 12 ปีเท่านั้น ก่อนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะทะยานเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

เพราะฉะนั้น เราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นระบบเศรษฐกิจปลอดคาร์บอนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ทัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้” นาย Ovais กล่าวเน้น

จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) พบว่าหากอุณหภูมิของโลกพุ่งสูงเกินจุดแตกหัก (tipping point) ที่ 3 องศาเซลเซียส โลกจะเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบกู่ไม่กลับ (runaway climate change) ที่อุณหภูมิของโลกจะยิ่งทะยานขึ้นโดยธรรมชาติ โดยแทบไม่มีทางที่มนุษย์จะกลับไปแก้ไขได้อีก

เราไม่มีเวลาจะลังเลอีกแล้ว เพราะเราเหลือเวลาน้อยมาก ในการปกป้องอนาคตของลูกหลานจากภัยสภาวะโลกร้อน” นาย Ovais กล่าว